moj jager klub

ŠTEVILKA KARTICE
GESLO
 
splošni pogoji klub
 

kaj storiti ob izgubi
kartice ugodnosti Jager?


V primeru izgube kartice pokličite klicni center Jager kluba - 03 81 204 54.

Posredujte operaterju svoje podatke - ime, priimek, naslov.

Predhodno pridobljene ugodnosti se najkasneje v roku 15 dni prenesejo na vašo novo karico.


JAGER KLUB KARTICA

Kartica ugodnosti Jager je kartica zvestobe, ki imetnikom in njihovim družinskim članom ob nakupu proizvodov v trgovinah Jager omogoča dodatne ugodnosti.

IZDAJATELJ

Izdajatelj in lastnik kartice je trgovsko podjetje Jagros, d.o.o., Laše 1/b, 3241 Podplat (v nadaljnje: izdajatelj).

IMETNIK

Pridobi jo lahko vsaka fizična oseba, ki izpolni pristopno izjavo na prodajnem mestu katere koli poslovalnice trgovin Jager. Pravne osebe in osebe mlajše od 15 let Jager klub kartice ne morejo pridobiti.

PRIDOBITEV

Imetnik kartice ugodnosti Jager postanete z izpolnitvijo in podpisom pristopne izjave ter sprejemom splošnih pogojev. Za imetnike Jager klub kartice veljajo splošni pogoji, ki so objavljeni na spletni strani www.jagerklub.si.

Za izdajo kartice je potrebno na pristopnici izpolniti naslednje podatke: ime, priimek, naslov, spol, datum rojstva, številka mobilnega telefona, e-mail naslov, datum in kraj, podpis pristopnice. S tem kupec dovoli zbiranje ter obdelavo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v elektronski obliki. Kupec jamči da so vsi posredovani podatki na pristopnici resnični in točni. V primeru, da pristopnica ni podpisana iz strani imetnika, podatki ne bodo vneseni v sistem in kartica ni veljavna.

Kartica ugodnosti Jager se izda takoj na blagajni in jo kupec lahko takoj koristi. Kartica ugodnosti se aktivira s prvo uporabo. Pristopnic ne pošiljamo po pošti.

Kupec prejme kartice v pvc obliki. Zraven glavne kartice, prejme še tri obeske za ključe, ki služijo kot manjša različica kartice. Obeske za ključe lahko imetnik Jager klub kartice razdeli v uporabo drugim izbranim osebam na lastno odgovornost.

PRAVICE IN OBVEZOSTI

Jager klub kartico lahko imetnik uporablja na vseh prodajnih mestih Jager.

Imetnik lahko Jager klub kartico uporablja pri nakupu na vseh oddelkih (živila, tehnika, tekstil) samo za nakupe za lastno uporabo.

Pred plačilom na blagajni mora imetnik predložiti kartico. Poznejši vpis nakupa, koriščenje akcij in koriščenje ostalih ugodnosti ni mogoč.

Izplačilo ugodnosti zbranih na Jager klub kartici v gotovini ni možno.

V primeru, da je znesek računa enak ali manjši od skupne vrednosti na kartici zbranih ugodnosti, lahko imetnik uveljavlja ugodnosti največ v višini do 90% zneska računa.

Vse akcije in ugodnosti so omejene na količine, običajne za gospodinjstvo.
Popusti se ne seštevajo.

Kartica ugodnosti Jager omogoča imetniku različne ugodnosti, ki so oziroma bodo navedene na: spletni strani www.trgovinejager.com, v letakih ali jih bo kot imetnik kartice ugodnosti prejemal na domači naslov, po elektronski pošti ali na mobilni telefon.

SMS-sporočila, ki jih imetnik prejme na mobilni telefon so brezplačna.
SMS-obveščanje je možno le na mobilne številke slovenskih operaterjev.
Imetnik kartice se lahko od prejemanja sms-ov odjavi tako, da pokliče na 03/812-04-54 ali na spletni strani www.jagerklub.com.
Imetnik bo prenehal prejemati SMS-sporočila v roku 30 dni.
V primeru, da je bil reklamni material za neposredno trženje pripravljen pred izbrisom podatkov, obstaja možnost, da bo imetnik Jager klub kartice kljub temu prejel še zadnjo kampanjo iz neposrednega trženja.

Če Imetnik kartice, ne želi prejemati obvestil o ponudbah, se lahko od posameznih oblik obveščanj odjavi na spletni strani Jager kluba, če pa se želi odjaviti od vseh kanalov obveščanja, pošlje dopis na upravo podjetja.

UGODNOSTI

 • Z uporabo kartice ugodnosti Jager si ustvarite prihranek = VRNEMO NA KARTICO!
  Širok asortima izdelkov, kjer Vam bomo del vrednosti nakupa vrnili na kartico ugodnosti Jager. Prihranek na kartici ugodnosti Jager lahko višate. Odločitev kdaj in koliko zbranih ugodnosti izkoristite, je Vaša. O stanju vrnjene vrednosti nakupa boste obveščeni na vsakem računu. Vaše stanje boste lahko preverjali tudi na spletni strani www.jagerklub.com.
 • Jager klub cena = TAKOJ CENEJE!
  Kot imetnik kartice ugodnosti Jager, kupujete posebej označene izdelke tudi do 50% ceneje. Vse kar morate storiti je, da pred nakupom na blagajni, predložite Vašo kartico ugodnosti Jager.
 • Več točk, cenejši nakupi = S TOČKAMI DO 50% CENEJE!
  Zbirajte točke z vsakim nakupom (1 Eur = 1 točka). Na tedenskih letakih bo predstavljen del izdelkov, ki jih bo mogoče z določenim številom točk, kupiti po nižji ceni od redne (tudi do 99% ceneje).
 • 10% popust na tekstil - od 21. februarja 2012, dalje
  Na tekstilnih oddelkih trgovin Jager Vam bomo kot imetniku kartice ugodnosti Jager, ob nakupu nad 20€ (Eur), 10% vrednosti nakupa povrnili na kartico. Zbrano vrednost boste lahko koristili ob naslednjem 20 EUR nakupu v vseh trgovinah Jager.

Bonitetno obdobje je omejeno na 4 mesece. Zbrane točke niso prenosljive v naslednje bonitetno obdobje in se ob zaključku bonitetnega obdobja vrnejo na 0. Prihranek pridobljen na Jager klub kartico se ne briše.

Pridržujemo si pravico do sprememb bonitetnega obdobja.

V primeru tehničnih težav, ki ovirajo delovanje bonitetnega sistema, izdajatelj imetnikom za čas nedelovanja ne zagotavlja koriščenja ugodnosti iz naslova kartice ugodnosti Jager.

IZGUBA, UNIČENJE, KRAJA ALI ODSTOP OD IMETNIŠTVA JAGER KLUB KARTICE

V primeru izgube ali uničenja kartice, stranka ne more več prejeti kartic z enako številko. Lahko pa si v kateri koli poslovalnici Jager uredi novi komplet Jager klub kartic. Ko si stranka uredi nove kartice, na upravo pošlje pisno izjavo o preklicu stare kartice. Bonitete ki so bile pridobljene med tekočim bonitetnim obdobjem, je možno prenesti na novo kartico samo če pokličete na 03/812-04-54. Bonitete se najkasneje v roku 15 dni prenesejo na novo Jager klub kartico. Stara Jager klub kartica preneha veljati.

V primeru, da je kartica ugodnosti Jager imetniku na kakršenkoli način odtujena, izdajatelj ne prevzema odgovornosti za koriščenje ugodnosti s strani tretjih oseb.

Kartica ugodnosti Jager velja do preklica izdajatelja ali imetnika, s tem pride tudi do prenehanja pravice koriščenja ugodnosti, ki so še morebiti ostale na kartici ugodnosti. V primeru prenehanja članstva mora imetnik Jager klub kartice poslati Obrazec za preklic Jager klub kartice, ki ga stranka pridobi na vseh prodajnih mestih, kartice pa uničiti. Izdajatelj bo vse pridobljene podatke o imetniku izbrisal najkasneje v roku 30 dni po prejemu izjave o prenehanju članstva.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Za izdajo kartice je potrebno na pristopnici izpolniti naslednje podatke: ime, priimek, naslov, spol, datum rojstva, številka mobilnega telefona, e-mail naslov, datum in kraj, podpis pristopnice. S tem kupec dovoli zbiranje ter obdelavo osebnih podatkov in podatkov o nakupih v elektronski obliki. Kupec jamči da so vsi posredovani podatki na pristopnici resnični in točni.
Vrste podatkov in nameni njihove obdelave
Z uporabo Jager klub kartice se v uporabniškem računu imetnika zabeležijo podatki o posameznem nakupu (številka računa, datum in čas, poslovalnica, številka Jager klub kartice, znesek računa in izdelki) in koriščenje ugodnosti (popust, kupon, darilna kartica, točke, prihranek, vračilo).

Ti podatki se hranijo z namenom:

 • analiziranja in preučevanja nakupovalnih navad strank,
 • prilagoditve ponudbe strankam in določanju ciljnih akcij,
 • reševanja težav v primeru suma kaznivih dejanj, suma kršenju splošnih pogojev, v primeru težav ali nepravilnosti pri plačilni transakciji po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju težav in reklamacij.

V primeru da se imetniku kartice spremenijo podatki, ki jih je posredoval na pristopnici, je spremembo dolžan sporočiti v roku 30 dni od spremembe. Imetnik Jager klub kartice lahko kadar koli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov z obrazcem Sprememba osebnih podatkov, ki ga pridobi in odda na prodajnih mestih, ali ga posreduje na naslov podjetja Jagros, d.o.o., Laše 1/b, 3241 Podplat ali pa osebne podatke neposredno spremeni na spletni strani www.jagerklub.si.

Jager klub omogoča imetniku Jager klub kartice, da spremlja stanje na kartici, lahko ureja svoje podatke pod profilom, ter je preko spleta seznanjen z ponudbo za člane.
Imetnik lahko v Jager klub dostopa z številko ki je navedena na Jager klub kartici ter geslom, ki ga imetnik pridobi ko opravi registracijo. Če imetnik kartice ob izpolnitvi pristopnice ni navedel e-mail naslova registracija ni mogoča. Če Imetnik kartice, želi vnesti e-mail naslov to uredi tako, da pokliče na 03/812-04-54.

Izdajatelj ni odgovoren za morebitne zlorabe in ni dolžan preverjati identitete kupca ob koriščenju ugodnosti. Pri preverjanju identitete ali istovetnosti, lahko zahtevamo predložitev osebne izkaznice.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva na tel.št. 03/812-10-80.

Podatki o imetniku kartice in transakcijski podatki bodo hranjeni v centralni bazi podjetja Mega M, s katerim ima izdajatelj sklenjeno pogodbo. Mega M zagotavlja vse tehnične pogoje ter varno okolje za hrambo osebnih podatkov. Mega M bo podatke hranil, dokler imetnik kartice ne odstopi od imetništva kartice. V primeru preklica kartice oz. neaktivnosti kartice bo izdajatelj osebne podatke hranil štiri leta od zadnje uporabe kartice.

Imetnik Jager klub kartice ima pravico, da kadar koli zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj, do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

Izdajatelj bo vse osebne podatke obdelal v skladu z zahtevami veljavnega zakona o varstvu podatkov. Podatki se obdelujejo za potrebe izvajanja programa, analize ter prilagoditve prodajnih aktivnosti.

Končne določbe

 • Splošni pogoji so pravna osnova za poslovanje s kartico ugodnosti Jager.
 • Dostopni so na prodajnih mestih in na spletni strani www.trgovinejager.com.
 • Pridržujemo si pravico do spremembe in dopolnitve splošni pogojev poslovanja, o katerih so imetniki Jager klub kartice obveščeni na spletni strani www.jagerklub.si. Če imetnik kartice uporablja kartico tudi po objavljenih spremembah, velja, da se z njimi strinja.
 • S podpisano izjavo na obrazcu se vsak imetnik zaveže k poznavanju in spoštovanju navedenih določil o poslovanju.
 • Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem rešuje pristojno sodišče v Šmarju pri Jelšah.